Kontaktné informácie

Kontaktné údaje

Servis mobilov, s. r. o.
Záhradnícka 153
821 08 Bratislava 
Slovensko

Fakturačné údaje
Obchodné meno: Servis mobilov, s. r. o.
Sídlo spoločnosti: Záhradnícka 153, 821 08 Bratislava 

IČO: 47 663 961
DIČ: 2024022440
IČ DPH: SK2024022440

Obvodný úrad v BRATISLAVE I
Obchodný register, vložka č:96835/B oddiel sro

Bankové spojenie
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK90 0200 0000 0034 6278 0957
BIC/SWIFT: SUBASKBX

Kontakty
Tel.: +421 948 076 947
E-mail: eshop@servismobilov.sk


Accept

Stránka požíva cookies